Gå til hovedindhold

Om projektet

Her kan du læse om udviklingsprojektet der startede som "Fra arbejdsliv til seniorliv", som nu er blevet til Netværket 58+.

 • Læs op

Indhold

  Overgangen fra arbejdsliv til seniorliv er et vendepunkt i livet. For nogle mennesker forløber overgangen uden problemer. De oplever en ny frihed, hvor der er tid til at dyrke nye eller gamle interesser. 

  Andre har svært ved at finde sig til rette i den nye tilværelse. De oplever et identitetstab ved at stoppe på arbejdsmarkedet og står tilbage med en følelse af, at der ikke længere er brug for dem. Måske var mange i omgangskredsen endda knyttet til arbejdspladsen, og der kan opstå et tomrum, når arbejdet ikke længere sætter en ramme for hverdagen. Man kan have brug for noget nyt at stå op til om morgenen, som giver mening og indhold i livet.

  Når man taler med mennesker, der har oplevet overgangen fra arbejdsliv til seniorliv som hård, peger de på, at tidlig forberedelse på den nye tilværelse kan hjælpe en på vej og gøre overgangen til en god oplevelse med nye muligheder.

  Forberedelse er nøglen til den gode 3. alder

  Ligesom når unge i skolen får uddannelsesvejledning, er der et behov for seniorvejledning i overgangen fra arbejdsliv til seniorliv. Derfor ønsker Frivillighusene i samarbejde med borgere, der er på vej på efterløn eller pension, samt en bred vifte af organisationer og foreninger at udvikle og afprøve koncepter for seniorvejledning til borgere, der har brug for en ekstra hånd for at lande godt i overgangen.

  Hensigten er at få kommende pensionister til at forholde sig aktivt til overgangen fra arbejdsliv til seniorliv med det formål at styrke helbred og livskvalitet. Konceptet skal indeholde vejledning i overgangen og formidling af de mange muligheder, aktiviteter og fællesskaber i Aarhus, der kan understøtte et sundt og meningsfuldt liv – også i den 3. alder.

  Læs pjece om projektet

   

  Et samskabelsesprojekt

  Fra arbejdsliv til seniorliv – forbered dig godt er et samskabelsesprojekt baseret på tæt dialog med seniorborgere. Projektet hviler på et fundament af forskningsbaseret viden fra Københavns Universitet koblet med praksisnær viden fra Aarhus, Vejle og Vordingborg Kommune og har til formål at afsøge nye veje og skabe grobund for et seniorliv med høj livskvalitet og trivsel.

  Partnerskabet mellem Vordingborg Kommune, Vejle Kommune, Aarhus Kommune og Københavns Universitet er etableret for at udvikle fælles, evidensbaserede tiltag som styrker borgere i overgangen fra arbejdsliv til seniortilværelse. Partnerskabet er rammen om en række lokale aktiviteter og samarbejdet sikrer, at erfaringsopsamling og nye tiltag søsættes i tæt dialog og baseret på afprøvede metoder. Partnerskabet deler løbende viden og udvikler i tæt samarbejde modeller og velafprøvede koncepter, som også kan implementeres i andre geografiske og sociale sammenhænge. 

  Projektet er 3-årigt og vil trinvis udvikle, afprøve og forankre tiltag og koncepter, som kan sikre varige forandringer hos den enkelte borger og en god forståelse på samfundsplan. Projektet er støttet af Nordea-fonden med 17 millioner kroner ud af et samlet budget på 30 millioner kr.   

  Du kan læse mere om projektet og partnerskabet på Center for Sund Aldrings hjemmeside.

   

  Sidst opdateret: 20. februar 2024