Gå til hovedindhold

Kom godt ind i seniorlivet

Af Lotte Edberg Loveless

 • Læs op

Indhold

  Det kommunale projekt ’Fra arbejdsliv til seniorliv’ tilbyder gratis vejledning, der kan inspirere og være med til at bane vejen for et aktivt otium med høj livskvalitet.

  Hvordan ser det perfekte seniorliv ud: Skal du forlade arbejdsmarkedet, så snart lejlighed byder sig, og udleve alle rejsedrømmene? Skal du hellige dig børnebørn og kolonihave? Eller har du i virkeligheden slet ikke lyst til at gå på pension, men vil hellere blive i jobbet på fleksible arbejdsbetingelser, der matcher din livssituation?

  Mulighederne er mange, men sikkert er det, at det er klogt at gøre sig overvejelser om kursen i god tid, før tilbagetrækningen nærmer sig.

  Forskning viser nemlig, at overgangen er udfordrende for mange, der går på efterløn eller pension. Hverdagen bliver en anden – måske er der pludselig for mange ledige timer i døgnet. Måske er det svært at etablere sociale kontakter, der kan erstatte dem fra arbejdsfællesskabet. Eller drømmene er måske sværere at realisere, end du troede.  Der er hjælp at hente hos det kommunale projekt ’Fra arbejdsliv til seniorliv’, som tilbyder gratis vejledning og sparring i fht overgangen. Projektet har base på Folkestedet i Carl Blochs Gade, men tilbyder også samtaler på biblioteker og folkehuse i lokalområderne.

  ”Centralt for det gode seniorliv er, at den enkelte selv oplever et meningsfyldt indhold, er aktiv og har sociale relationer. Og jo bedre man har planlagt overgangen, des bedre er chancen for en vellykket tilbagetrækning,” siger Trine Damgaard Møller, som er projektleder på ’Fra arbejdsliv til seniorliv’. ”Vejledningen kan inspirere og være med til at illustrere de mange muligheder, der er for seniorer i Aarhus,” siger hun.

  En ligesindet, der lytter

  Seniorvejledningen varetages af frivillige vejledere, der er oplært og klædt på til opgaven i projektet. Alle er selv er seniorer og kan derfor også trække på egne erfaringer. Vejlederne kan gennem samtale hjælpe med at afklare drømmene og give idéer til en aktiv hverdag.

  ”Vi oplever stor interesse for vejledningen, og tilbagemeldingerne i de løbende evalueringer er gode,” fortæller Trine Damgaard Møller.

  En 64-årig kvinde på efterløn har fx givet seniorvejledningen dette skudsmål:
  ”Seniorvejlederen var god til at lytte og fik mig til at se mig selv udefra. Det var rigtig fint, at hun var én, jeg kunne spejle mig i omkring at være i overgangen. Uden at hun påduttede mig, at jeg skulle gøre, som hun havde gjort.”

  En anden kvinde på 67 år siger:
  ”Vi kom omkring rigtig meget. Jeg følte, at der blev taget udgangspunkt i mine behov – hvem jeg er, hvilke muligheder der er for mig, og hvad jeg kan gøre for ikke at blive isoleret i et nyt område.”


  Ny identitet

  Seniorvejledning kan være et støttende skridt på vejen ind i en ny livsfase, hvor den hidtidige rytme skifter, og der skal fyldes nyt indhold i hverdagen.

  ”De fleste af os har rigtig meget identitet bundet op i vores job. Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet kan hos nogle efterlade en slags tomrum. Alle har brug for at føle, at der er noget at stå op til om morgenen og nogen at dele hverdagen med. Nogle har fx stort udbytte af at engagere sig i frivilligt arbejde,” siger Trine Damgaard Møller.

  Udover seniorvejledningen afholder ’Fra Arbejdsliv til seniorliv’ hver måned seniornetværksmøder. Møderne er åbne for alle, der gerne vil møde andre i samme livssituation. Altså både dig, der tidligere har fået seniorvejledning, og dig, som er interesseret i det.

   

  Sidst opdateret: 20. februar 2024